Digitalizacija-obrada signala

U skladu sa digitalizacijom TV signala, ovde su data tipična rešenja prijemnog sistema i razna rešenja za centralne stanice ZAS. Iako je u celoj Evropi kompletna radiodifuzija digitalizovana - još najmanje narednih 5 godina će dominirati analogna terminalna oprema (korisnički CRT ili LCD TV prijemnici bez odgovarajućih digitalnih tjunera) - to podrazumeva da će i dalje u distributivnim mrežama KDS i ZAS koegzistirati digitalni i analogni TV i radio signali (kao i razne tehnološke platforme za prenos interneta) Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - (pdf 70KB srp)

 

â–ºU zavisnosti od projektnog zadatka, tehničkih zahteva i tipa objekta, rešenja smo razvrstali u više grupa. U svakoj varijanti moguće je po izboru dodati modulatore za video nadzor (analogne ili digitalne) Modulator za video nadzor

â–ºPasivnu instalaciju u objektu projektovati zavisno od strukture, vodeći računa o propisanim nivoima signala, neophodnom broju KDS i ZAS priključaka prema propisima i projektnom zadatku. Preporuka: projektovati instalaciju za frekventni opseg 5-2150 MHz i koaksijalne kablove minimalno klase A oklopljenosti Brošura koaksijalnih kablova sa preporukama i tehničkim karakteristikama (pdf 1,45MB srp)
S obzirom da se i u Srbiji uskoro može očekivati LTE/4G u opsegu 790-860 MHz korisno je u svim budućim instalacijama projektovati LTE ready TV utičnice koje filtriraju ovaj deo spektra, npr. LTE RTV-SAT utičnica (pdf, 220KB srp)

Uz svako rešenje je dat kratak opis sistema i data je specifikacija opreme.

 

ZAS. Komercijalna rešenja. Ekonomične solucije:

1. Aplikacija - 1 prijemni pravac + FM, širokopojasna obrada (pdf 450KB srp)

2. Aplikacija - 2 prijemna pravca + FM, širokopojasna obrada (pdf 450KB srp)

3. Aplikacija - 2 prijemna pravca + FM + video nadzor, širokopojasna obrada (pdf 450KB srp)

 

ZAS Kanalne stanice, kanalna obrada, visoka selektivnost

1. Aplikacija - Avant 3 stanica (pdf 450KB srp)

2. Aplikacija - Avant HD stanica (pdf 550KB srp)

3. Aplikacija - T12 kanalna stanica (pdf 680KB srp)

 

Stanice sa modulatorima (DVB T2 na PAL B/G)

Ovde su date varijante za D/A (digitalno-analognu) konverziju DVB T2 programa na PAL B/G analogne programe (ekonomične komercijalne varijante za sve vrste objekata sa DSB modulatorima Televes ref.5858)

1. 12 kanalna stanica (pdf 660KB srp)

2. 24 kanalna stanica (pdf 760KB srp)

 

Profesionalne glavne stanice za velike sisteme ili KDS

1. Profesionalna T0X glavna stanica -modulatori- (pdf 2,5MB srp)

2. Profesionalna T0X stanica DVB T/T2 + DVB S/S2 + AV/HDMI na QAM ili COFDM (pdf 800KB srp)

 

Principijelne blok šeme ZAS

1, ZAS sistem sa Avant 3 stanicom (pdf 440KB srp)

2. ZAS sistem sa Avant HD stanicom (pdf 760KB srp)

3, ZAS - širokopojasna obrada (pdf 760KB srp)

4, ZAS + KDS sistem (pdf 780KB srp)

5, Tipični multisvič sistem 40 utičnica (pdf 1,7MB srp)

 

Tipična glavna stanica za manji KDS

1, T0X glavna stanica (pdf 2MB srp)

 

 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš