Preporuke za projektovanje ZAS i KDS

Izvodi iz zakonske regulative (pravilnika) za projektovanje i realizaciju unutrašnjih instalacija KDS i ZAS u stambenim i stambeno-poslovnim objektima možete preuzeti sa linka:Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - (pdf 70KB srp) verzija iz 2015.god

Kompletno uputstvo i preporuke za projektovanje FTTH, xPON, KDS i ZAS sistema verzija 2019/20  .. u pripremi. 

Neki standardi. Korisne informacije o nivoima i parametrima signala o kojima se mora voditi računa pri projektovanju, izvodjenju i puštanju u rad KDS, ZAS i SAT sistema Izvod iz standarda

NOVO. Sistematizovana lista Televes proizvoda 2020 TELEVES lista proizvoda 2020

U delu Aplikacije i primeri povremeno objavljujemo razne korisne blok šeme za projektante, zavisno od tipa objekta i raspoloživog budžeta. Neka tipična rešenja za prijem i obradu digitalnih TV signala DVB T2 signala, video nadzor ili prijem i obradu satelitske TV DVB S/S2 multipleksi na linku:

Tipska rešenja prijema i obrade digitalnih TV signala

Neke praktične realizacije malih TV, KDS i SATV  instalacija u individualnim kućama, vilama, apartmanima sa primerima i specifikacijom opreme.

  Uputstvo za praktičnu primenu

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš