Podrška

POSETITE NOVI SAJT https://icp-nis.co.rs/

ARHIVA:

Kvalitetna telekomunikaciona infrastruktura u rezidencijalnom segmentu (stambeni, poslovni, javni, individualni objekti ..) je od vitalnog značaja za gradjane, privredu i državu - za sve korisnike raznih komercijalnih operaterskih usluga i javnih i lokalnih servisa. Nastojimo da pružimo svoj doprinos uredjenom sistemu koji balansira interes svih zainteresovanih strana, jasne procedure, fer konkurenciju i koegzistenciju raznih tehnoloških platformi i tehničkih rešenja.
Sa našeg sajta je mogu se preuzeti: .. (2023 inoviranje/update u pripremi)

Preporuke za multioperaterski pristup u fiber optičkim sistemima Fiber optika Televes

U cilju promocije profesionalnog pristupa, poštovanja standarda i pravila struke u projektovanju i realizaciji raznih ZAS DTT, KDS, SMATV i fiberoptičkih tehnoloških platformi periodično publikujemo naša stanovišta/prezentacije preseka stanja u praksi u Srbiji.

Telekomunikaciona infrastuktura Srbija 2015  (stanje - rezidencijalni segment (ZAS,KDS,SATV..)

Zakonska regulativa i praksa (stanje telekomunikacione infrastrukture kraj 2018. Stanje ZAS FTA DTT i operaterski status u rezidencijalnom segmentu)

* Suština nacionalne i EU regulative je sprečavanje monopolizacije tržišta, kako unaprediti kvalitet i konkurenciju na tržištu, kako da zakoni i propisi budu delotvorni, jasni i obavezući u praksi i primereni socijalnom i ekonomskom ambijentu lokalnog tržišta.

Za novosti iz naše ponude možete se registrovati preko kontakt forme ili e-mailom.
Povremeno publikujemo nove sisteme i proizvode Novosti.


Download                                                                                                  Aplikacije

 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš