Televes koaksijalni kablovi

Samo koaksijalni kablovi sa sertifikatom garantuju kvalitet instalacije. Svaki kotur koaksijalnog kabla Televes isporučen na tržište je registrovan i proverenog kvaliteta.

 

Svi Televes koaksijalni kablovi su testirani i usaglaseni sa najstrozijim standardima koji vaze u EU.U skladu sa najnovijom CPR regulatiovom koja je u obaveznoj primeni u EU pocev od 1.jula 2017.za koaksijalne kablove su dodatno postavljeni vrlo strogi kriterijumi pri ugradnji u objekte.

CPR regulativa (Construction Products Regulation) - Reg. EU No.305/2011 tretira reakciju na vatru i ispitivanje u uslovima požara (u ovom slucaju koaks.kablova) u skladu sa standardom EN 60332-1-2 ..i naravno u skladu sa klasifikacionim kriterijumima za razne tipove kablova. Na bazi tih ispitivanja se vrši markiranje u skladu sa standardom EN 50575.. na osnovu cega se izdaje odgovarajuca Declaration of Performances.Prospekt Televes CPR

Svi Televes koaks. kablovi su testirani, označeni i markirani u skladu sa ovom regulativom.

Koaksijalni kabl je dominantan prenosni medijum za distribuciju televizije i interneta u stambenim i poslovnim objektima. Nezavisno od fiber optike, koja je sa aspekta kapaciteta (bandwith/distance ratio) prenosni telekomunikacioni medijum budućnosti, koaksijalni kabl je nezamenljiv u finalnim instalacijama.
Razlog: terminalna korisnička oprema nikad ne može dovoljno brzo da prati tehnološke inovacije. Graćani i danas imaju TV prijemnike stare više od decenije. Više od 95% terminalne korisničke opreme (TV prijemnici, risiveri, set top boksovi za KDS, satelitska TV, digitalna zemaljska TV, kabl modemi ...) i dalje je isključivo sa koaksijalnim ulaznim priključkom (IEC, F). To podrazumeva koaksijalni kabl, makar i posle FO prijemnika.
Još dugi niz godina fiber optika će biti dominantna u magistralnim telekomunikacijama, a koaksijalni kabl u korisničkoj/pretplatničkoj zoni.
Iz tog razloga je najvažnije u instalacijama položiti kvalitetan kabl, imajući u vidu da najveći trošak čine upravo instalaterski radovi na polaganju cevi, ili eventualnom bušenju ploča i zidova, u slučaju potrebe za novim korisničkim priključcima. Tehnologije i operateri se menjaju, kvalitetna instalacija služi decenijama. Svaki minimalizam sa jeftinim koaksijalnim kablovima je dugoročno višestruka šteta po korisnika i u tome je ključna uloga nadzornih organa i regulatora, i pre svega inženjera koji se bave projektovanjem i supervizijom, tokom instalaterskih radova na objektima. Na tržištu dominiraju izuzetno loši koaksijalni kablovi CCS (copper claded steel), gde je unutrašnji provodnik od čelika, koji je prekriven po površini bakrom. Ovi kablovi su mehanički otporni, ali obično bez kvalitetnog (uniformnog Cu) pokrivanja, tako da im se provodljivost na visokim frekvencijama drastično pogoršava sa protokom vremena. Takoće, vrlo česta je decentriranost unutrašnjeg provodnika, u odnosu na osu i spoljašnji provodnik, što se odražava na potpuni gubitak RF performansi. Izolatorska pena i spoljna PVC/PE košuljica se u cilju niske cene izraćuju od recikliranih materijala vrlo lošeg kvaliteta, što se tokom eksploatacije manifestuje pucanjem izolatora, ulaskom vlage u provodničku strukturu, što dovodi do korozije lošeg Cu prekrivenog čelika i u krajnjoj liniji potrebom za zamenom kabla posle nekoliko godina. To je često neizvodljivo, a uvek je preskupo!

Televes ICP Srbija koaksijalni kablovi su odličnog kvaliteta i LTE ready. U skladu sa standardom EN 50117 1/2- 1..5, varijante za opsege 5-1000MHz i 5-3000 MHz (verzije za spoljašnje i unutrašnje instalacije).Svi koaksijalni kablovi su klase A ili A+ oklopljenosti. Svi Televes koaksijalni kablovi su za opseg 5-2150 MHz, osim uniform CCS tipova kao CXT serija, koji se preporučuju samo za KDS instalacije starije topologije do 1000 MHz. Za kraće trase, kablovi CXT se mogu se koristiti i za SAT instalacije do 2150 MHz.

Svi Cu-Cu koaksijalni kablovi Televes kao serija T100 (varijante za spoljašnje i unutrašnje instalacije, ili halogen free (bezhalogeni) koaksijalni kabl) su najboljeg kvaliteta na tržištu i pokrivaju opseg do 3 GHz. U Televes kontrolno-mernom centru se vrši striktna kontrola svih parametara koaks. kablova (slabljenje, oklopljenost, kvalitet bakra, DC parametri, struktura opleta, integritet spoljnog omotača, kvalitet izolacionih komponenti...).
Koaksijalni kablovi sa znakom Televes su garancija vrhunskih performansi.

Preporučuje se projektovanje i realizacija svih koaksijanih instalacija za opseg od 5-2150 MHz (ZAS, SATV, KDS. DOCSIS 3.1) To je tehnički ispravno i racionalno dugoročno rešenje unutrašnjih instalacija.

Lista koaksijalnih kablova 2016. (pdf 470KB srp)

Brošura koaksijalnih kablova sa preporukama i tehničkim karakteristikama (pdf 1,45MB srp)

GENERALNO O KOAKSIJALNIM KABLOVIMA

Koji koaksijalni kabl izabrati? Koji koaksijalni kabl za KDS - kablovsku TV? Koji koaksijalni kabl za satelitsku TV? Koji koaksijalni kabl je najbolji? Šta znači RG 6, RG11, RG59? Koji koaksijalni kabl za video nadzor?

RG 6, RG11, RG 59 su stare oznake (skraćenica od radio guide ) i osim dimenzije i orijentacionog RF slabljenja, ne znače ništa u vezi kvaliteta! Pod oznakom RG .. se na tržištu prodaju i kablovi solidnih, propisnih karakteristika, ali vrlo često i kablovi najgoreg kvaliteta. U Evropi se oznaka RG pri projektovanju TV instalacija vrlo selektivno i pažljivo koristi. Evropski proizvodjači i firme sa reputacijom izbegavaju korišćenje oznake RG.

Još jedna od čestih zabluda i grešaka na tržištu i kod projektanata je korišćenje RG11 koaksijalnih kablova u unutrašnjim instalacijama za KDS i ZAS. Ne postoji ni jedan tehnički razlog za to (osim u slučaju izuzetno velikih trasa kablova - mada se u tim slučajevima sve češće koristi fiber optika)

Naravno, izbor uvek zavisi od kupca i raspolozivog budžeta - ali vrlo jeftin kabl je uvek garantovano lošeg kvaliteta i dugoročno loš izbor!

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš