LTE Televes

LTE (Long Term Evolution) regulativa. U EU je kompletnim prelaskom na digitalnu zemaljsku TV (DTT) i prestankom emitovanja analogne TV (analogue switch-off) stvorena mogućnost za oslobaćanje dela frekventnog spektra. Digitalnom dividendom je predvićena alokacija gornjeg dela UHF opsega (C60-C69) za unaprećenu mobilnu telefoniju i mobilni Internet. Planom je predvićeno da taj proces bude kompletno završen do 1. januara 2015.

Televes LTE (pdf 2.6MB eng)

 

LTE DTT antena V-zenit Televes
Antena je optimizovana za prijem digitalnih DVB T/T2 kanala.
LTE ready (izbor ch58, ch59 ili ch.60)

 

Detaljnije: Antena V-zenit LTE

 

Antena DAT BOSS 790 UHF ref.1499
Dizajn ove DAT HD BOSS antene garantuje vrhunske karakteristike na UHF frekventnom području. Bazirana na DAT HD BOSS 790 konceptu, antena ima optimizovane performanse prijema digitalnih TV kanala i u područjima sa jakim 4G signalima (UHF opseg, 61-69 kanal).
 

Detaljnije: Antena DAT BOSS 790 UHF ref.1499

 

Televes 4G/LTE antena za operatere.
Frekventni opseg: 698-960MHz, 1700-2700MHz

Najčešća primena antene je u područijima gde je otežan prijem i prenos 4G/LTE signala. Antena se može direktno povezati na LTE/4G ruter ili unutrašnju antenu.
 

Detaljnije: Brošura

 

INNOVA BOSS sobna antena

Sobna (unutrašnja) antena sa BOSS tehnologijom za automatsko podešavanje izlaznog TV signala. Antena poseduje prekidač za LTE (21-60 kanal).
 

Detaljnije: INNOVA BOSS sobna antena

 

LTE pojačavači

Kućni pojačavači za frekventni opseg 47-790 MHz, u skladu sa LTE 4G standardom. Više modela sa različitim brojem izlaza.

 

 

Detaljnije: Kućni pojačavači Televes LTE

 

LTE filtri

Da bi se postojeći RTV sistemi usaglasili sa novim 4G LTE standardom, potrebno je potisnuti signale u opsegu 790-862MHz.  U tu svrhu se koristi LTE filter.

 

 

Detaljnije: Potisni i LTE filtr

 

Antenska utičnica LTE RTV-SAT
Televes, kao vodeći evropski proizvoćač RTV opreme, redovno usklaćuje svoj asortiman opreme sa najnovijim trendovima i standardima. Isto važi i za najnoviju antensku utičnicu RTV - SAT, Ref 522610 koja je usklaćena sa LTE 4G standardom.

Detaljnijei: LTE RTV-SAT utičnica 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš