Zakonska regulativa

Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim Pravilnicima se regulišu uslovi i normativi za projektovanje kao i tehnički uslovi koji se moraju poštovati pri instalaciji telekomunikacione infrastrukture u stambenim i poslovnim objektima. Zajednički antenski sistem (ZAS) je jedan od elementarnih sistema koji se obavezno planiraju i instaliraju u objektu nezavisno od svih operatera KDS/xPON/FTTx ... Zakonom se svim lokalnim operaterima na mestu novog ili postojećeg objekta pod ravnopravnim i nediskriminatornim uslovima i na tehnološki neutralnoj osnovi omogućava pristup svim potencijalnim pretplatnicima (multioperaterski pristup/pristupna tačka)

PRAKSA (stanje kraj 2018.)

PRAKSA (stanje sredina 2015.)

U cilju promocije profesionalnog pristupa, poštovanja standarda i pravila struke u projektovanju i realizaciji raznih ZAS DTT, KDS, SMATV i fiberoptičkih tehnoloških platformi periodično publikujemo naša stanovišta/prezentacije preseka stanja u praksi u Srbiji.Telekomunikaciona infrastuktura Srbija 2015 rezidencijalni segment (ZAS,KDS,SATV..)

 

ARHIVA: izvodi iz regulative do 2014/5

čŒlan 9. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima .... pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata (sl.glasnik RS 123-2012):

Zajednički antenski sistem MORA biti postavljen u okviru stambenih objekata sa više stambenih jedinica, stambenih zgrada sa više korisnika prostora i stambenih delova stambeno-poslovnih zgrada...
Kao minimum, zajednički antenski sistem mora omogućiti prijem nekodovanih analognih i digitalnih zemaljskih radio i televizijskih signala odgovarajućeg nivoa na mestu zgrade.

 

čŒlan 49. Pravilnika o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 58-2012)

U stambenoj zgradi se planira instalacija zajedničkog antenskog sistema i mogućnost razvoda za kablovski distribucioni sistem koji je nezavistan od instalacije za zajednički antenski sistem.

 

Suština je da se stanarima u svim stambenim objektima obezbedi bazični ZAS za nesmetan prijem javnog servisa, regionalnih i lokalnih TV programa i nacionalnih TV dostupnih na lokaciji objekta i za koje se ne plaća dodatna pretplata.(jer svi graćani već plaćaju pretplatu za javni servis kao i svuda u Evropi. Takoće, lokalni/regionalni TV servisi značajni za lokalne zajednice i koji plaćaju naknadu za DTT emitovanje se u operaterskim listama marginalizuju ili potpuno neutrališu, ukoliko ne plaćaju posebne nadoknade operaterima)

Istovremeno regulativom se garantuje jednak, nediskriminatorni pristup objektu svih lokalnih KDS, IPTV, SATV, xPON ..  svih operatera koji naplaćuju pretplatu za TV, Internet, telefoniju .. pri čemu stanari slobodno biraju operatera sa kojim sklapaju ugovor. Time se postiže demonopolizacija tržišta i veća konkurencija u interesu pretplatnika i u javnom interesu. ZAS nije komercijalni sistem i nije konkurencija operaterima već prost komplementarni i bezbedonosni sistem od značaja za državu i graćane.

Savremena telekomunikaciona infrastruktura u stambenim objektima (Internet, TV, telefonija ,..) je izuzetno značajna za kvalitet života i stanovanja. Posebno treba imati u vidu stalni razvoj novih tehnologija i platformi kao što su FTTH, HbbTV,    OTT, LTE, 4G/5G.... Zbog toga je pri projektovanju i instalaciji novih objekata svaki minimalizam nepoželjan i preporučuje se polaganje FO ili koaksijanih kablova ili bar rezervnih cevi/kanalica do svakog stana zbog budućih servisa. Najgori pristup su skupa raskopavanja i narušavanje estetike stambenog objekta. Ovde treba imati u vidu i to da kompletna i najsavremenija telekomunikacina infrastruktura u ceni izgradnje objekta tipično ne prevazilazi 1% vrednosti objekta.

 

Zakon i Pravilnici ..:

- Zakon o elektronskim komunikacijama 2010-2014

 - Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 74-2015, 82-2015)

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 58-2012)

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima .... pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata (sl.glasnik RS 123-2012)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš