Izvod iz standarda

U prilogu je dat izvod iz standarda CENELEC EN 60728-1 (stari standard EN 50083-7) Srpski standard SRPS EN 60728-1 (Napomena: Svi srpski standardi iz oblasti KDS i ZAS se u potpunosti baziraju na odgovarajućim EN  ili IEC standardima tako da se ne prevode i ispred se samo dodaje ekstenzija SRPS)

Izvod iz standarda (pdf 95KB srp)

Ovim standardima se propisuju parametri digitalnih i analognih TV i radio signala u kablovskim (KDS) i zajedničkim antenskim (ZAS) sistemima - uključujući i sisteme za distribuciju SAT IF/MF opsega do 3 GHz. Imajući u vidu da je u Srbiji digitalizacija zemaljske TV u završnoj fazi (krajnji rok je 17.06.2015. u skladu sa ITU GE06 planom tranzicije) kao i da će još najmanje narednih 5 godina dominirati analogna terminalna oprema (korisnički CRT ili LCD TV prijemnici bez odgovarajućih digitalnih tjunera) - to podrazumeva da će i dalje u distributivnim mrežama KDS i ZAS koegzistirati digitalni i analogni TV i radio signali (kao i razne tehnološke platforme za prenos interneta).

 

NOVO. Sistematizovana lista Televes proizvoda 2020 TELEVES lista proizvoda 2020
​

Generalno, kompletna telekomunikaciona infrastruktura, posebno u stambenim i poslovnim objektima, je od velikog značaja za kvalitet života, poslovanja i bezbednost graćana. S tim u vezi, tehničke ekipe koje rade na projektovanju sistema, instalaciji, umeravanju sistema, nadzoru, superviziji i regulativi su odgovorne za profesionalan pristup, poštovanje standarda i pravila struke.

Tehnologije, tehnička rešenja, operateri i provajderi se menjaju - kvalitetna telekomunikaciona infrastruktura (prenosni medijum) služi decenijama.
* NAPOMENA: Standardi su fluktuirajuća materija i stalno se unaprećuju, posebno na bazi iskustava u praksi. Npr. standard DVB-T2 za digitalnu zemaljsku TV je najnoviji standard koji se još uvek razvija (realna mreža,.. M-PLP, UHDTV, HEVC) tako da se mogu očekivati i neke modifikacije min./max.parametara u prijemnom i distributivnom delu kablovskih sistema. Svaki sistem, tehnologija i standard su dokazani tek onda kad su prihvaćeni i dokazani u realnoj praksi.Preporuke za projektovanje ZAS i KDS - verzija 2015 (pdf 70KB srp)

U pripremi je novo uputstvo i preporuke 2020+ za FTTH GPON, KDS, ZAS DTT, ZAS SAT koje će biti publikovano na našem sajtu do kraja 2019.god.

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš