Fiber optika Televes

Fiber optički sistemi i bežične 5G mreže su dominantna budućnost telekomunikacija. To ne isključuje koegzistenciju sa već postojećim i novim sistemima baziranim na koaksijalnim kablovima.

Televes kao globalna kompanija razvija proizvode i profesionalna rešenja za telekomunikacionu infrastrukturu u gradovima -stambenim, poslovnim i javnim objektima. Proizvodi su bazirani na decenijama najbolje evropske proizvodne prakse i eksperize za specifičnosti svakog pojedinačnog tržišta. Sistematizovana lista proizvoda za FTTH.GPON sa ONT modemima (optical network terminal) za razne namene na linku: FIBERDATA 2018 (QUAD PLAY solutions) (6,8 MB eng.)

U izuzetno kompleksnom poslovnom okruženju baziranom na tendencijama za monopolizacijom i kartelizacijom tržišta ICP Niš nastoji da ponudi profesionalna i racionalna tehnička rešenja sa proizvodima Televes. Balansira se javni interes, interes korisnika/pretplatnika i interes operatera. Jasno se razdvajaju ZAS - DTT/SAT DTH sa slobodnim TV FTA (free to air) programima  i operaterski sistemi. U multioperaterskim ormarima za fiberoptičke (i koaksijalne operatere) su razdvojeni delovi infrastrukture koji su vlasništvo objekta/stanara i deo u koji pristupaju operateri pod jednakim i nediskriminatornim uslovima.

Multioperaterski ormari Televes su pripremljeni za 48 SC konektora koji se FO kablom direktno povezuju sa izlaznim FO priključcima kod korisnika. U ormarima koji su najčešće u prizemlju objekta su pristupne tačke - operateri o svom trošku organizuju privod u objekat i konekciju do pristupne tačke na bazi ugovora sa korisnikom sa kojim sklope ugovor. Ovakvi ormari se mogu kaskadirati zavisno od potrebe i broja operatera na mestu objekta.

Zbirni prospekt ormara i pribora za instalaciju u zgradi. FTTH FO ormari i pribor

 

U slučaju multifiber vertikalne instalacije podrazumevaju se i spratni ormari gde se FO kablovi razvajaju i vode do stanova/prostora.

U cilju brze implementacije FTTH. xPON sistema vrlo su korisna rešenja bazirana na prekonektorizovanim SC/APC patch kablovima raznih dužina koji se polažu direktno do stanova/priključnih mesta. Time se izbegava trošak i vreme potrebno za "splajsovanje". U evropskoj praksi standard je min. 2 FO vlakna do svakog stana /prostora u objektu (za telemonitoring IoT perspektivu često se planira i konekcija sa 4 FO single mode vlakna do svakog stana/prostora)

Twin FO singlemode patch cords

 

 

 

 

 

 

ARHIVA: Televes FO katalog 2016:
Katalog Televes Fiber optika 2016
(pdf 7.7MB eng)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš