ZAS Zajednički antenski sistem

Zajednički antenski sistem (ZAS) ima najdužu tradiciju u distribuciji TV i radio signala u stambenim zgradama. Naš pojam ZAS je potekao od engleske skraćenice MATV (Master Antenna Television). Iz MATV sistema se je kasnije razvila kablovska televizija CATV-KDS koja je danas vrlo široko rasprostranjena širom sveta.

Nezavisno od KDS-CATV, satelitske pay DTH televizije  i sve većeg razvoja televizije preko interneta (IPTV, OTT) kao i novih trendova hibridne broacast -broadband televizije (HbbTV) i FTTx platformi . ZAS je uvek ostao vrlo značajan i nezamenljiv sistem za prijem i distribuciju TV i radio signala.

ZAS je od posebnog značaja za državu i sve graćane koji žive u stambenim zgradama. To je sistem koji je propisan i Zakonom doprinosi rastu BDP, doprinosi rastu zapošljavanja profesionalnih RF inženjera, instalatera i servisera, pruža brojne kreativne mogućnosti za lokalne zajednice i skupštine stanara u ugovorima sa nacionalnim broadcast i broadband operaterima, izbegavaju se inertni operaterski call centri ....

ZAS služi korisnicima na prost i racionalan način! Uloga države je da obezbedi fer konkurenciju svih tehnoloških platformi i raznih tehnoloških rešenja..
Osnovna prednost ZAS je što omogućava graćanima TV koju im omogućava državna regulativa kao i svuda u Evropi - televiziju bez pretplate.(osim pretplate za javni servis koju plaćaju svi graćani širom Evrope)

ZAS nije komercijalni sistem i nije konkurencija raznim operaterima već prost komplementarni i bezbedonosni sistem od značaja za državu i graćane. (posebno značajan u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, u slučaju prestanka rada operatera iz bilo kojih razloga,u slučajevima promene operatera, kao i za siromašniju i stariju populaciju koja je isključivo zainteresovana za nacionalne i lokalne TV programe)

Suština je da se stanarima u svim stambenim objektima obezbedi bazični ZAS za nesmetan prijem javnog servisa, regionalnih i lokalnih TV programa i nacionalnih TV dostupnih na lokaciji objekta i za koje se ne plaća dodatna pretplata.(jer svi graćani već plaćaju pretplatu za javni servis kao i svuda u Evropi. Takoće, lokalni/regionalni TV servisi značajni za lokalne zajednice i koji plaćaju naknadu za DTT emitovanje se u operaterskim listama marginalizuju ili potpuno neutrališu, ukoliko ne plaćaju posebne nadoknade operaterima)

Istovremeno regulativom se garantuje jednak, nediskriminatorni pristup objektu svih lokalnih KDS, IPTV, SATV, xPON ..  svih operatera koji naplaćuju pretplatu za TV, Internet, telefoniju .. pri čemu stanari slobodno biraju operatera sa kojim sklapaju ugovor. Time se postiže demonopolizacija tržišta i veća konkurencija u interesu pretplatnika i u javnom interesu.

U mnogim svetskim regulativama ZAS je obavezan sistem koji se mora projektovati i instalirati u stambenim zgradama nezavisno od pretplatničke TV. I u našem zakonodavstvu je to previdjeno kroz Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (sl.glasnik RS 58-2012) kao i Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima .... pri izgradnji poslovnih i stambenih objekata (sl.glasnik RS 123-2012). Kompletne pravilnike možete preuzeti u delu

Zakonska regulativa. (Zakonski propisi i praksa .. stanje kraj 2018. koje ukazuje na monopolizaciju tržišta protivno javnom interesu i protivno  zakonskim propisima)

Bazični ZAS  prema zakonskoj  regulativi podrazumeva obavezan nezavistan prijem, obradu i distribuciju nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV programa koji su dostupni na mestu izgradnje stambenog objekta i min. jednu nezavisnu TV priključnicu u stanu.

Na ovaj način se obezbedjuje besplatan pristup svih stanara domaćoj televiziji što je posebno značajno za gradjane koji ne žele ili nisu u finansijskoj mogućnosti da plaćaju operatersku pretplatu.
Takodje, ima se u vidu da bez obzira na stotine TV programa koji su u ponudi KDS-SATV-IPTV xPON operatera, ogromna većina gradjana dominantno prati domaće nacionalne i lokalne TV programeOvim se obezbedjuje i interes države za  pravovremeno  informisanje gradjana o pitanjima od nacionalnog i lokalnog značaja.

Razvojem i kompletnim prelaskom na digitalnu zemaljsku TV (DTT) gde se uz nacionalni multipleks TV kanala pridodaju lokalni TV programi za svako područje, ZAS još više dobija na značaju.

Jedan od trendova je revitalizacija i nadogradnja postojećih ZAS sistema i ekonomičnog pristupa internetu u stambenim zgradama koje iniciraju skupštine stanara.

Trendovi ZAS

Tipična struktura ZAS

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš