Koaksijalni kablovi - specifikacije

Svaki kotur koaksijalnog kabla Televes isporučen na tržište je testiran u skladu sa najstrozijim standardima i proverenog kvaliteta.Testirani, označeni i markirani u skladu sa CPR EU regulativom.

 

 

215101 T100+ LSFH Cu-Cu link /unutrašnje instalacije profesionalni KDS, ZAS,SAT

213002 T200+ LSFH Cu-Cu link /unutrašnje instalacije profesionalni KDS, ZAS,SAT

414002.3 SK2003+LSFH UVrezist. Cu-CuSn link /spoljašnje instalacije profesionalni SAT,KDS, ZAS

4139xx TSH2020 A++ LSFH Cu-Cu link /unutrašnje instalacije profesionalni KDS, ZAS,SAT

212811 CXT LSFH Cu-Al link / unutrašnje instalacije standardni KDS, ZAS

4138xx SK2000+ A++ PVC Cu-CuSn link /spoljašnje i unutrašnje instalacije profesionalni SAT,KDS, ZAS

2141 T100+ PVC Cu-Cu link /spoljašnje i unutrašnje instalacije profesionalni SAT,KDS, ZAS

414802 SK6F+ A+ PVC CCS- CuSn/Al link /unutrašnje instalacije standardni KDS, ZAS

2127xx CXT1 PVC CCS-Al link /unutrašnje instalacije standardni KDS, ZAS

215501 215502 T100+ PE Cu-Cu link /spoljašnje i vertikalne instalacije profesionalni SAT,KDS, ZAS

 

 

210102 CXT50 PVC CCS-Al link /unutrašnje instalacije video nadzor

214901 TR165 PE Cu-Cu link /spoljašnje, podzemne instalacije i vertikale SAT,KDS, ZAS

 

TERMINOLOGIJA

CPR regulativa. Novom CPR regulativom koja je u obaveznoj primeni u EU pocev od 1.jula 2017.za sve kablove su postavljeni dodatni vrlo strogi kriterijumi pri ugradnji u objekte.

CPR regulativa (Construction Products Regulation) - Reg. EU No.305/2011 tretira reakciju na vatru i ispitivanje u uslovima požara (u ovom slucaju koaks.kablova) u skladu sa standardom EN 60332-1-2 ..i u skladu sa klasifikacionim kriterijumima za razne tipove kablova. Na bazi tih ispitivanja se vrši markiranje prem standardu EN 50575.. na osnovu cega se izdaje odgovarajuca Declaration of Performances.Prospekt Televes CPR

LSFH (Low Smoke Free Halogen) - specijalni omotač kablova koji u slučaju požara emituje malo dima i ne emituju otrovne halogene elemente Namena: bolnice, škole, hoteli aerodromi, javni objekti ... stambeni/stambeno-poslovni objekti zavisno od projekta i budžeta

PVC (Polivinil hlorid) - plastika koja se koristi kao spoljašnji omotač kablova (najčešće kablovi za unutrašnje polaganje) Namena: unutrašnje instalacije - stambeni, stambeno-poslovni objekti, individualni objekti

PE (Polietilen) - plastika koja se koristi kao spoljašnji omotač kablova ( vrlo otporna na hemijske uticaje) - najčešće kablovi za spolja Namena: spoljašnje instalacije i vrlo često vertikale i veze izmeću lamela - stambeni, stambeno-poslovni objekti, individualni objekti

 

ARHIVA prospekata 2016

Kratak prospekt  Lista koaksijalnih kablova 2016. (pdf 470KB srp)

Brošura koaksijalnih kablova sa preporukama i tehničkim karakteristikama (pdf 1,45MB srp)

 

 

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš