Ostali merni uređaji

Triple Light Source

Uredjaj može da emituje na tri različite talasne dužine: 1310nm, 1490nm, i 1550nm. Takođe ima i Auto 3L mod u kome emituje sekventno sve tri talasne dužine. Optički izlazni nivo se postavlja automatski.

 

 

Merači polja / analizatori spektra

• SPM 22

• SPM 8

• SAT hunter

• SAT finder Televes Ref. 7301

• Tester nivoa KDS-a

Opširnije na: http://sat-kabel.icp.rs/

 

Merenje povratnog smera

• Generator šuma Televes Ref. 5930

• RFG 6 generator povratnog smera

• RSU 5-65 MHz - konvertor povratnog smera


Opširnije na: http://sat-kabel.icp.rs/

 

 

Ostala merna oprema

• KFG24 - set za određivanje kablova

• IF simulator Televes Ref. 4008

• Impulsni reflektometar IRM5


Opširnije na: http://sat-kabel.icp.rs/

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš