Merni uređaji

Kompletna merna oprema za analizu, umeravanje i izrade protokola merenja KDS i ZAS sistema, IPTV, WiFi i SATV instalacija

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš