Klasični multisvičevi

Klasični multisvičevi se prizvode u varijantama: završni/stand alone i kaskadni za obradu do četiri satelita.

 

 

 

Kaskadni multisvičevi

9 ulaza (2 satelita) 13 ulaza (3 satelita) 17 ulaza (4 satelita)
• 7340 9x9x8
• 7382 9x9x12
• 7341 9x9x16
• 7344 9x9 pojačavač
• 7351 13x13x8
• 7369 13x13x12
• 7370 13x13x16
• 7350 13x13 pojačavač
• 7323 17x17x8
• 7373 17x17x12
• 7345 17x17x16
• 7318 17x17 pojačavač
 

Završni/stand alone multisvičevi

9 ulaza (2 satelita) 13 ulaza (3 satelita) 17 ulaza (4 satelita)
• 7438 9x8
• 7430 9x12
• 7439 9x16
• 7379 9x24
• 7381 9x32
• 7358 13x8
• 7354 13x12
• 7360 13x16
• 7311 17x8
• 7372 17x12
• 7335 17x16
• 7375 17x24
• 7376 17x32
 
Oprema
• 7321 PSU 12Vdc 1.6A
• 7328 PSU 12Vdc 3A
• 4036 8F konekcija sa uzemljenjem
• 4037 12F konekcija sa uzemljenjem
• 4038 16F konekcija sa uzemljenjem

 

Preuzmite: asortiman multisvičeva (pdf 1.3MB srp)

 

Za više detaljnijih podataka o svim tipovima Televes multisvičeva preuzmite separat iz Televes kataloga 2014:
Katalog - Multisvičevi (pdf - 9 MB eng)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš