Antenski pojačavači

Televes antenski pojačavači su izrađeni u SMD tehnologiji. Omogućuju kvalitetnu obradu dolaznih signala u velikom opsegu ulaznih nivoa. Imaju integrisane atenuatore za savki ulaz pojednacno. Varijante i za zajedničko pojačanje i objedinjavanje satelitske i zemaljske televizije. Napajanje koaksijalnim kablom u verzijama 24Vdc i 12-24Vdc. Mogućnost napajanja iz posebnog ispravljača ili sat risivera.

 

Izdvajamo:

Referenca Opis
5356 1 ulaz (FM/VHF/UHF)
Pojačanje: FM 15dB, VHF 30dB, UHF 41dB
Izlazni nivo: 114dBuV
5358 4 ulaza (FM, VHF, UHF1, UHF2)
Pojačanje: FM 15dB, VHF 30dB, UHF1/UHF2 38dB
Izlazni nivo: 114dBuV
5359 5 ulaza (FM, VHF, UHF, UHF1, UHF2)
Pojačanje: FM 15dB, VHF 30dB, UHF 40/38dB
Izlazni nivo: 114dBuV
5351 4 ulaza (FM, VHF, UHF, IF)
Pojačanje: FM 18dB, VHF 18dB, UHF 29dB, IF -2dB
Izlazni nivo: 103dBuV
5352 4 ulaza (VHF, UHF1, UHF2, IF)
Pojačanje: VHF -1dB, UHF 27dB, IF -2dB
Izlazni nivo: 103dBuV
5361 5 ulaz (VHF, UHF1, UHF2, UHF3, IF)
Pojačanje: VHF-18, UHF-25, IF -2dB
Izlazni nivo: 103dBuV
5353/5015 UHF kanalni antenski pojačavač
4 ulaza (VHF, UHF, 1CH UHF, IF)
Pojačanje: VHF -1.5dB, UHF -5dB, 1CH UHF 30dB, IF -2dB
Izlazni nivo: 113dBuV
5504 Napajanje 24Vdc/130mA
 

Namena: Za pojačanje TV u udaljenim zonama sa slabim nivoom prijemnih signala ili u individualnim instalacijama sa velikim brojem TV prijemnika.

MAST pojačavači (pdf 100KB srp)

Ispravljači (pdf 80KB srp)


Za više detaljnijih podataka o svim tipovima antenskih pojačavača preuzmite separat iz Televes kataloga 2014 (ENG):
Katalog - Pojačavači i programibilne pojačavačke stanice (pdf - 5,1 MB eng)

ИЗ ПРАКСЕ ЗА ПРАКСУ | ICP Niš